Jest tyle miejsc, gdzie nas nie było

Góry Opawskie

  • Jako najwyższe wzniesienie Gór Opawskich, Biskupia Kopa jest bardzo popularnym celem wielu weekendowych wycieczek turystycznych. Na jej atrakcyjność wpływa łatwa dostępność, szlaki o niewielkim stopniu trudności, położone pod szczytem schronisko turystyczne oraz górująca ze szczytu Biskupiej Kopy i widoczna z kilkudziesięciu kilometrów wieża widokowa. Dodatkowym walorem okolicy jest duża ilość gospodarstw rybackich, w których można zjeść świeżego, hodowlanego pstrąga.

  • Szlak Bystrego Potoku obejmuje swoim zasięgiem część Jarnołtówka i Pokrzywnej. Wypoczynkowy charakter miejscowości, malowniczy krajobraz i specyficzny mikroklimat, tworzą znakomite warunki do rekreacji. Charakterystycznym elementem krajobrazu są górskie potoki. Do najcenniejszych przyrodniczo obszarów należy zaliczyć Park Krajobrazowy Góry Opawskie. Miłośników przyrody park przyciąga bogactwem kompleksów leśnych (np. buczyny) oraz występującymi tu licznie gatunkami roślin i zwierząt.

  • Położenie Głuchołaz oraz silne tradycje uzdrowiskowe czynią z tego miasta silny ośrodek turystyczno-wypoczynkowy. Górzysty i zalesiony teren sprzyja rozwojowi rekreacji a rozwijająca się od dziesięcioleci baza noclegowa umożliwia godne przyjęcie dużych grup turystycznych. Jest to również dogodny punkt wypadowy w dalsze rejony Gór Opawskich oraz Złotych. W rejonie Góry Parkowej, dostępnej niemalże z centrum, znajdziemy kilkanaście kilometrów szlaków pieszych i rowerowych o różnym stopniu trudności. Znaczna część z nich tematycznie dotyka zagadnień wydobywanego tu niegdyś złota.

  • Rezydencja Hodiców była bardzo znanym i popularnym miejscem, nazywanym „śląskim Wersalem”. Wszystko to skończyło się w latach 70-tych XVIII w. Rosnące długi sprawiły, że Albert von Hidic sprzedał część majątku, a gdy to nie przyniosło skutku uciekł przed wierzycielami do Poczdamu, gdzie zmarł. Pałac sprzedano na licytacji. W XIX w. Właściciele majątku często się zmieniali, a miejscowy pałac i park bardzo podupadły.

  • Niedaleko polskiej granicy, w tzw. worku osobłodzkim znajduje się malowniczo położony zamek Dívčí Hrad (pol. Dziewczęcy Gród, niem. Maidelberg). Znajduje się on we wsi o tej samej nazwie, leżącej geograficznie na Śląsku, jednak w przeszłości politycznie należącej do Moraw, jako jedna z wielu enklaw morawskich na tych terenach. 

  • Schronisko PTTK "Pod Biskupią Kopą" położone jest na wysokości 850 metrów n.p.m., w pobliżu szczytu Biskupiej Kopy na terenie Parku Krajobrazowego Gór Opawskich. Dogodne położenie schroniska na skrzyżowaniu licznych szlaków turystycznych Gór Opawskich daje szerokie możliwości uprawiania turystyki pieszej, rowerowej oraz narciarskiej.

  • Góry Opawskie należą do najpiękniejszych rejonów na terenie opolszczyzny. Część masywu od strony czeskiej nazywana jest Zlatohorską Vrhoviną. Okolica posiada bogatą historię w zakresie eksploatacji kamienia oraz górnictwa związanego z pozyskiwaniem złota. Część terenu obejmuje Park Krajobrazowy Gór Opawskich. Ze względu na stosunkowo niewielką wysokość, wytyczone szlaki turystyczne wiodą drogami o zasadniczo niewielkiej trudności i są licznie odwiedzane przez całe rodziny. Trudno tu też się poważniej zgubić. Idąc w dowolna stronę, w ciągu maksymalnie kilku godzin dotrzemy do cywilizacji. Na szczycie największego wzniesienia (Biskupia Kopa) znajduje sie wieża widokowa a u podnóża, po stronie polskiej zlokalizowane jest schronisko turystyczne.