Jest tyle miejsc, gdzie nas nie było
contentmap_module
Znajdź na mapie interesujące miejsca.
keszthely plaża

Mimo, że leży niemal na południowym krańcu Balatonu, tytuł stolicy północnego wybrzeża należy do Kesztheley. Jego uliczki kryją duże ilości atrakcji. Wększość wartych odwiedzenia obiektów w Keszthely, znajduje się w okolicy Placu Głównego oraz w rejonie zamku. To właśnie w tych miejscach w średniowieczu Keszthely miało dwa centra. Znajdziemy tu szereg małych muzeów, np. Doll Museum (muzeum lalek) czy Nosztalgia Múzeum (zwane też muzeum kiczu).

 

Keszthely - ratusz

Zwiedzanie miasta warto zacząć od placu głównego, gdzie znajduje się ratusz, którego fundamenty pochodzą z XVIII wieku. Najbardziej charakterystycznym budynkiem placu jest klasztor i kościół franciszkanów, które w czasach tureckich służyły jako twierdza graniczna.

keszthely ratusz

W należącej do nich świątyni można obejrzeć gotyckie malowidła ścienne, pod względem powierzchni największe w całym kraju. Wieża została dobudowana w 1880 roku, ale rozeta jest oryginalna. W roku milenium przed kościołem wzniesiono konny pomnik fundatora Istvána Lackfiego.

 

Keszthely - pałac Festetics

Nieopodal promenady rozpościera się okazały zamek rodu Festeticsów. To trzeci największy pałac na Węgrzech, posiadający 101 komnat. Jego okazały, barokowy chcarakter wspaniale komponuje się z otaczającymi rezydencję ogrodami.

keszthely pałac Festetics

Początki pałacy sięgają roku 1745. Dzisiejszą formę nadano mu w latach 1884-1887. Budynek mieści muzeum i centrum konferencyjne. Najcenniejszym eksponatem jest wybudowana w latach 1799-1801 biblioteka, gdzie możemy podziwiać oryginalne meble i wspaniały księgozbiór. W salach pałacu można obejrzeć wystawę przedstawiającą styl życia arystokracji XVIII i XIX wieku oraz najpiękniejsze eksponaty broni ozdobnej Węgierskiego Muzeum Narodowego oraz słynny zbiór trofeów Windischgraetza.

 

ogrody pałac Festetics

 

Pałac otoczony jest pięknym, 42 hektarowym parkiem, składającym się z ogrodu francuskiego oraz zawierającego liczne rzadkie drzewa ogrodu angielskiego. 

Pałac Festetics - historia

 

Przed wejściem do pałacu znajduje się pomnik najsłynniejszego członka rodziny - György Festeticsa. Życie hrabiego Festeticsa nie odbiegało w niczym od życiorysów innych magnackich młodzieńców w owym czasie. Festetics jako uczeń wiedeńskiego Theresianum, poznał swojego późniejszego szwagra hrabiego Ferenca Széchényi. Właśnie wówczas zostali członkami Loży Masońskiej. Odbiło się to na całym późniejszym życiu György Festeticsa.

Jako oficer pułku huzarów Graeven podpisał podanie do stanów w Pozsony (Pressburg). Spowodowało to, iż popadł w niełaskę na dworze cesarza Austrii. Został zdemobilizowany, a potem w odosobnieniu zamieszkał w dobrach keszthelyskich. Zaczął pracę nad uporządkowaniem obciążonego długami majątku. Nie zrezygnował jednak całkowicie z polityki.

 

pałac hrabiego festetics

 

Ostatnie jego starcie z dworem austriackim miało miejsce w roku 1797 podczas walnego zgromadzenie województwa Zala. Głosował wtedy przeciw insurekcji skierowanej przeciwko Francuzom. Po tym wydarzeniu odebrano mu klucz szambelański i zabroniono pojawiania się na cesarskim dworze. Hrabia György Festetics wziął rozbrat z polityką. Skupił się na problematyce oświaty i kultury. Śledziła go nieustannie tajna policja. Dlatego z wielką ostrożnością, ale konsekwentnie realizował swe wizje. Ta jego ostrożność często spotykała się z krytyką i była źródłem różnych konfliktów. Hrabia miał jednak jasno wytyczone cele i krytyką niezbyt się przejmował. Po przybyciu do Keszthely hrabia György Festetics dzięki swoim działaniom stał się wybitną postacią węgierskiej historii i kultury. Na ten okres przypada działalność tworzenia szkół; wśród nich najwspanialszy jest Georgikon. Przyjmowano do niego uczniów bez względu na wyznanie, pochodzenie i narodowość. Georgikon był pierwszą wyższą szkołą rolniczą w Europie (1797). Kształcił kadry nie tylko dla majątku Festeticsów. Młodzież po ukończeniu Georgikonu znajdowała zatrudnienia na terenie całego Imperium. Uczniowie otrzymywali także stypendia umożliwiające im dalszą naukę. Dość nowatorskie na ówczesne czasy było to, że kobiety także mogły zdobywać wiedzę w Georgikonie w tzw. Szkole Gospodyń. György Festetics powołał do życia Święta Helikońskie, pomagał w wydawaniu tomików węgierskich poetów, rozpoczął wydanie serii książek Węgierska Minerwa, popierał wydawanie czasopism, sponsorował wydanie map Lipszkyego, itp. Z trzydziestu drukarni na Węgrzech jedna – dzięki Festeticsowi – działała w Keszthely.

Była to drukarnia Ferenca Pergera. W tamtych latach Keszthely otrzymało wygląd wielkomiejski. Projektantem wystawnych domów w mieście był hrabiowski budowniczy – Kristóf Hofstadter. Przede wszystkim hrabia György Festetics musiał gospodarczo umocnić swój majątek. Dzięki temu miał możliwość osobistego finansowania różnorodnych programów. Według własnych założeń sponsorował swoje instytucje i fundacje. A przy tym bardzo skrupulatnie czuwał nad tym, by należne mu podatki były dokładnie pobierane. Tu był nieugięty. W ciągu dwóch stuleci ocena postaci i działalności György Festeticsa była historycznie zmienna. Od anegdotycznego, kultowego postrzegania (Rezső Chalupka, Gereben Vas, Kálmán Darnay), po deprecjonowanie hrabiego i jego dzieł (János Váczy, Sándor Süle). Możemy również zaobserwować także pewne wahania przy ocenie tejże postaci – pewną niejednorodność.

Większość budynków strefy dla pieszych powstała w drugiej połowie minionego stulecia. Przedłużeniem ulicy spacerowej jest ulica Kastély, która prowadzi do wejścia pałacu Festeticsów. Niegdyś żyli tutaj pracownicy posiadłości. Budynki w stylu „chłopskiego baroku” nadają ulicy charakterystycznego wyglądu.  

 

Keszthely deptak

 

Przy południowej części ulicy Kossutha stoi neobarokowy budynek Muzeum Balatonu, w którym dzięki stałej wystawie na piętrze zwiedzający mogą zapoznać się z historią powstania Balatonu, jego florą i fauną oraz historycznymi zabytkami okolicy. Na parterze natomiast znajduje się zbiór kamieni z epoki starożytnego Rzymu i średniowiecza oraz sala pamiątkowa poświęcona słynnemu malarzowi Jánosowi Halápyemu. Z Placu Głównego odchodzi prowadząca nad Balaton ulica Królowej Elżbiety (Erzsébet királyné útja), której wille zostały wybudowane na początku XX wieku. Ulica ta graniczy z najbardziej rozległą w mieście powierzchnią zieleni, czyli parkiem Helikon. To tutaj znajduje się wzniesiony na pamiątkę organizowanych w latach 1817-1819 Uroczystości Helikońskich pomnik Helikonu, który stał się jednym z symboli miasta.

 

Plaża Keszthely

Keszthely hotel na plaży

 

Na brzegu Balatonu w niezwykły sposób zachowały się wybudowane pod koniec XIX wieku hotele „Fala” i „Balaton”.

Znajdujące się na Plaży miejskiej kąpielisko do dzisiaj zachowało zarysy dawnej budowli. Rozległe molo natomiast nie tylko stanowi bazę dla przybijających statków, ale jest również ulubionym miejscem wędkarzy. Tradycyjną imprezą organizowaną na brzegu Balatonu pod koniec lipca jest „ulica winna”, czyli wzbogacona programem kulturalnym prezentacja win okolic Balatonu.

Wybudowany w roku 1971 hotel Helikon jest największym hotelem w mieście. W południowej części miasta znajduje się plaża „Helikon”, we wschodniej części zaś plaża „Gęsia”.

contentmap_plugin